ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಒಕ್ಕೂಟ ಭಾರತ ಸಮಾವೇಶ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕರೆ

ಕೋಲ್ಕತಾ: ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ್ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಟು ಸಮಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ್ ತರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಯಗಳನ್ನು [more]