ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಮೊದಲ ಗಸ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ಐಎನ್ಎಸ್ ಅರಿಹಂತ್: ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ಲಾಘನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶೀಯ ಪರಮಾಣುಚಾಲಿತ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಐಎನ್ಎಸ್ ಅರಿಹಂತ್ ಮೊದಲ ಗಸ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಐಎನ್ ಎಸ್ ಅರಿಹಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಎನ್ಎಸ್ ಅರಿಹಂತ್ [more]