ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶೇ. 10 ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಸೂದೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಅಂಗೀಕಾರ ಸಿಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಸೋಲಾಪುರ: ಬಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶೇ. 10 ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೃಹತ್ ಹೆಜ್ಜೆಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡುವೆಯೂ [more]