ಬೆಂಗಳೂರು

ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡದಂತೆ ಆದೇಶ

*ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿ *ಬಕ್ರೀದ್ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ *ಬಲಿಗಾಗಿ ಗೋವು ತರುವುದು, ಕಳುಹಿಸುವುದು ನಿಷೇಧ ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, [more]