ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 2.1ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಗುರಿ

ಹೊಸ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿಗೆ ಉ. ಪ್ರದೇಶ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಾಲನೆ ಲಖನೌ: ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಭಾನುವಾರ 2021-2030ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೀತಿಯನ್ನು [more]