ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪಾಠ

ನವದೆಹಲಿ: ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ದಿನದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಯಾ ದಿನವೇ ಮುಗಿಸಿ, ಜನರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು [more]