ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರ.ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞ ವಿಶ್ರಾಮ್ ಜಾಮ್ದಾರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ನಾಗಪುರ:ಹಿರಿಯ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ, ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿಯ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿಯ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ವಿಶ್ರಾಮ್ ಜಾಮ್ದಾರ್ [more]