ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಬಫರ್ ಜೋನ್ ಸಂಬಧ ಉಪಸಮಿತಿ ರಚನೆ: ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಐವರು ಸಚಿವರ ಜತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಭೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬಫರ್ ಜೋನ್ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪುಟ ಉಪ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಡಾವಳಿಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗುವುದು [more]