ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಮೂಹ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾದೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಶೇರುಗಳನ್ನು [more]