ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಲಡಾಖ್: ಬೃಹತ್ ಸೌರ್ಯಶಕ್ತಿ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ

ಲೇಹ್: ಇಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಪಡೆ (ಐಎಎಫ್) ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೌರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಲಡಾಖ್ ಬೃಹತ್ ಸೌರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. [more]