ರಾಜ್ಯ

ಬಗೆಹರಿದ ಸಚಿವರ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಪರಮೇಶ್ವರ್ ರಿಂದ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಗೃಹ ಖಾತೆ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರಾಚನೆಯ ನಂತರ ತೀವ್ರ ಕಗ್ಗಾಂಟಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದ ಸಚಿವರ ಖಾತೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೊನೆಗೂ ಬಗೆಹರಿದಿದ್ದು, ಗೃಹ ಖಾತೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದೆ. ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ [more]