ರಾಜ್ಯ

ಜನಾಗ್ರಹ ಸಭೆ: ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವಾಗದೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವಿರಾಮವೂ ಇಲ್ಲ: ಪೇಜಾವರಶ್ರೀ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವಾಗದೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಲ್ಲ.ಹನುಮ ಜನಿಸಿದ ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕವಾದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೇಜಾವರ ಮಠದ [more]