ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಆಹಾರ ರಫ್ತು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಸೋ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಈ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಗೆ

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ನೂತನವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಯಿದೆಗಳು ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ವಯ, ಜಾಗತಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ರಫ್ತು [more]