ರಾಜ್ಯ

ಆಲಮಟ್ಟಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು | ಮಾರ್ಚ್ 21ರವರೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಡಿ.1ರಿಂದ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ನೀರು

ಆಲಮಟ್ಟಿ: ಆಲಮಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಡಿ.1ರಿಂದ 2021ರ ಮಾ.21ರ ವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ [more]