ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಮೆ; ‘ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಆಫ್ ಯುನಿಟಿ’ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಗುಜರಾತ್​ನ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸರದಾರ್​ ವಲ್ಲಭ್ ಭಾಯ್ ಪೆಟೇಲ್​ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಂದು ಅನವಾರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ‘ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಆಫ್ ಯುನಿಟಿ’ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಟಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

  1. ಈಪ್ರತಿಮೆನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಲುತಗುಲಿದವೆಚ್ಛಬರೋಬ್ಬರಿ 2989 ಕೋಟಿರೂಪಾಯಿ! 1,40,000 ಕ್ಯೂಬಿಕ್​ ಮೀಟರ್​ ಸಿಮೆಂಟ್​, 18,500 ಟನ್​ ಉಕ್ಕಿನಸರಳು, 2,000 ಟನ್​ ಕಂಚಿನಹಾಳೆಇಲ್ಲಿಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿಎಂದರೆಕೇವಲ7 ವರ್ಷಅವಧಿಯಲ್ಲಿಈಪ್ರತಿಮೆಯನಿರ್ಮಾಣಕಾರ್ಯಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 3,000 ಕಾರ್ಮಿಕರುಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಪ್ರತಿಮೆ 180 ಕಿ.ಮೀವೇಗದಗಾಳಿಹಾಗೂ 6.5 ತೀವ್ರತೆಯಭೂಕಂಪವನ್ನುತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.
  2. 2010ರಲ್ಲಿಗುಜರಾತ್​ನಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಆಗಿದ್ದನರೇಂದ್ರಮೋದಿಈಯೋಜನೆಯಘೋಷಣೆಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ 2013ರಲ್ಲಿಅಡಿಗಲ್ಲುಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆರವೇರಿತು. ಈಗಮೋದಿಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿಈಪ್ರತಿಮೆಅನಾವರಣಮಾಡುತ್ತಿರುವುದುವಿಶೇಷ.
  3. ನೋಯ್ಡಾಮೂಲದಪದ್ಮಭೂಷಣವಿಜೇತರಾಮ್​ ವಿ. ಸುತಾರ್​ ‘ಸ್ಟ್ಯಾಚುಆಫ್ಯುನಿಟಿ’ಯನಿರ್ಮಾತೃರು. 40 ವರ್ಷಗಳಅವರವೃತ್ತಿಬದುಕಿನಲ್ಲಿಒಟ್ಟು 50 ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನುವಿನ್ಯಾಸಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಟೇಲ್​ ಅವರಪ್ರತಿಮೆನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಲುಇವರುವಿಶೇಷಕಾಳಜಿವಹಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈಪ್ರತಿಮೆಡಿಸೈನ್​ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂಮೊದಲು ​ ವಲ್ಲಭಾಯಿಪಟೇಲ್​ ಅವರ 2,000 ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲ, ಕೆಲಇತಿಹಾಸತಜ್ಞರನ್ನುಭೇಟಿಮಾಡಿಅವರಬಳಿಈಬಗ್ಗೆಚರ್ಚೆನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
  4. 30 ಮೀಟರ್​ಗಿಂತಅಧಿಕವಾಗಿರುವ 139 ಪ್ರತಿಮೆಗಳುವಿಶ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಆಪೈಕಿ, 30 ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, 25 ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟುಎತ್ತರದಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿಶೇ.42 ಭಾರತಹಾಗೂಚೀನಾದಲ್ಲೇನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವುದುವಿಶೇಷ.
  5. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ‘ಸ್ಟ್ಯಾಚುಆಫ್​ಲಿಬರ್ಟಿ’ 92.9 ಎತ್ತರವಿದೆ. ಈಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನುಫ್ರಾನ್ಸ್​​ನವರುಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿನೀಡಿದ್ದರು. ‘ಸ್ಟ್ಯಾಚುಆಫ್​ ಲಿಬರ್ಟಿಗಿಂತ’ ವಲ್ಲಭಾಯಿಪ್ರತಿಮೆ (182 ಮೀ.) ಹೆಚ್ಚುಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದಸ್ಪ್ರಿಂಗ್​ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಬುದ್ಧನಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯು (128 ಮೀ.) ವಿಶ್ವದಅತಿಎತ್ತರದಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಚ್ಚರಿಎಂದರೆಮುಂಬೈನಲ್ಲಿನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವಛತ್ರಪತಿಶಿವಾಜಿಅವರಪ್ರತಿಮೆ ‘ಸ್ಟ್ಯಾಚುಆಫ್​ ಯುನಿಟಿ’ಗಿಂತ 30 ಮೀ. ಎತ್ತರಇರಲಿದೆಯಂತೆ.
  6. ‘ಸ್ಟ್ಯಾಚುಆಫ್​ ಯುನಿಟಿ’ಗೆಭೇಟಿನೀಡುವಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆಭಾರತೀಯರೈಲ್ವೆವಿಶೇಷಟ್ರೇನ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಮಾಡಿದೆ. ‘ಯುನಿಟಿಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​’ ಹೆಸರಿನವಿಶೇಷರೈಲುರಾಜ್​ಕೋಟ್​ನಿಂದಸಂಚಾರಆರಂಭಿಸಿದೆ.
  7. ಇಂದುವಿಶ್ವದನಾನಾಕಡೆಗಳಿಂದನೃತ್ಯತಂಡಗಳುಆಗಮಿಸಿ ‘ಸ್ಟ್ಯಾಚುಆಫ್​ ಯುನಿಟಿ’ ಎದುರುಪ್ರದರ್ಶನನೀಡಲಿವೆ. ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಮೂಲಕಪ್ರತಿಮೆಗೆಪುಷ್ಪಮಳೆಸುರಿಸುವಯೋಜನೆಯನ್ನುಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

 

ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ವೇಗದ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ Android ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ