ರಾಜ್ಯ

ಸನಾತನ ವೈಧಿಕ ಧರ್ಮ ಈಗ ಹಿಂದು ಧರ್ಮ: ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನ. 18 :ಸನಾತನ ವೈಧಿಕ ಧರ್ಮವೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ, ಪರಂಪರೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವದರಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ಕರ್ಮ, ಸದ್ಧರ್ಮ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀ [more]