ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಪಾಕ್ ವಿಪಕ್ಷಗಳು

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್:ಜು-೩೧: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಮಹಾಘಟ್ ಬಂಧನ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಬದ್ಧವೈರಿ ಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ [more]