ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಬಾಲಕ, ದಂಗು ಬಡಿದ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಬಾಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಅಕ್ಮಲ್ ಎಂಬಾತ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ [more]